Release F

Datum: 19 december 2022

Dit document beschrijft de wijzigingen in de API en datamodel sinds release E 

API wijzigingen release 3.2.0:

-        Het veld locationType van evenementen is uitgebreid met een extra waarde ‘hybrid’ (naast de reeds bestaande waarden ‘location’ en ‘online’) om aan te geven dat het evenement online én op locatie bezocht kan worden. Indien deze waarde gekozen is kunnen de velden onlineEventURL en locations beide gevuld worden, en is locations ook verplicht.

Aanpassingen Editor versie 3.2.0:

In de applicatie “HOVI Voorlichting” zijn de volgende zaken aangepast:

-        Bij locatietype kan nu voor ‘hybride’ worden gekozen.
-        Evenementen kunnen in  dossiers worden ingedeeld.
-        Bewerkrechten kunnen op dossierniveau worden toegekend.

In de applicatie “HOVI Producten”

-        Het invulveld 'language requirements' is ook beschikbaar bij producten van het type Course
-        Het hoofdscherm geeft, wanneer er waarschuwingen zijn, in het overzichtscherm informatie over welk velden het gaat wanneer de gebruiker met de muiscursor boven het waarschuwingspictogram zweeft.