Release D

Datum: 16 september 2021

Dit document beschrijft de wijzigingen in de API en datamodel sinds release C 

API wijzigingen release 3.0.0:

Het betreft een tweetal aanscherpingen en wijzigingen op de event endpoints.

De eerste is op verzoek van het Gebruikersoverleg. De laatste is een onvolkomenheid die al een tijd geleden is gesignaleerd is het event endpoint. Deze wordt nu  opgelost omdat de ontwikkelaars het event endpoint tóch moeten aanpassen.

Voorlichtingsevenementen: ‘location’ is nu vervangen door ‘locations’ en kan nu een lijst van locatieids bevatten. Dit geldt voor alle operaties op /organization/xxx/event/ endpoints

Als men via de V3 API meerdere locaties bij een evenement wegschrijft, zal men bij uitlezen via de V2 API maar 1 locatie zien (de oudste locatie). 

Als men via de V2 API een evenement succesvol bewerkt worden eventuele extra locaties voor dat evenement verwijderd en alleen de eventuele doorgegeven locatie nog bij het evenement worden vastgelegd. Het is dus niet verstandig om evenementen nog via de V2 API te bewerken als men meerdere locaties bij een evenement wil opgeven. 

Voorlichtingsevenementen.

Het is vanaf API V3 verplicht om bij de deelnemende producten aan een event te specificeren voor welke vorm of vormen van dat product voorlichting gegeven gaat worden.

In de voorgaande versies was dat niet nodig.

Het veld event.participatingproducts.productforms is een array met minimaal één waarde (1+).

Aanpassingen Editor versie 3.0.0:

In de applicatie “HOVI Voorlichting” zijn de volgende dingen aangepast:


In de applicatie “HOVI Producten” zijn de volgende dingen aangepast: